ĐỘ GÀ CHƯA TỪNG THẤY – GÀ ĐÒN KHÔNG BĂNG CỰA – CHÊNH 2KG