TỔNG HỢP CÁC TRẬN GÀ DANH THOMO

TRẬN 1 : PHƯƠNG LEE – GIANG TRE

TRẬN 2 : PHƯƠNG LEE –  A TRẦM

TRẬN 3 : PHƯƠNG LEE – A TÈO

TRẬN 4 : TÂM ĐH – PHƯƠNG LEE