Tuyển chọn các video đá gà Mộc Bài ngày 01/10/2022

TRẬN 1: A.Mạnh 3050g vs A.Minh 3020g

TRẬN 2: 3140g vs 3120g

TRẬN 3: 3320g vs 3290g

TRẬN 4: 2690g vs 2640g

TRẬN 5: Campuchia 3250g vs A.Mạnh 3210g

TRẬN 6: 3560g vs 3390g

TRẬN 7: 2890g vs 2860g

TRẬN 8: 3350g vs 3100g

TRẬN 9: 3050g vs 3000g

TRẬN 10: 3210g vs 3180g