[Trận gà lớn ] Xổ 2 TỶ – Anh Hòa vs Anh Nghĩa L.Xuyên

Dagacuasat tuyển chọn các trận đá gà Thomo xổ lớn – Dưới đây là Trận gà mới nhất xổ 2 tỷ giữa 2 con gà của A Hòa ( 2890g ) và anh Nghĩa Long Xuyên (2770g)

Trận gà xổ 2 tỷ – A.Hòa 2890g vs A.Nghĩa L.Xuyên 2770g