[Trận gà lớn ] Xổ 1 TỶ 8 – Anh Phúc Barca 3000g vs Anh Tài Bến Tre 3000g

Video gà tuyển chọn các trận xổ lớn – Trận gà xanh gom xổ 1 tỷ 8 giữa hai con gà của A Phúc BÌnh Dương ( 3000g ) và anh Tài Bến Tre (3000g)

Trận gà xổ 1 tỷ 8 – A.Phúc Barca 3000g vs A.Tài Bến Tre 3000g